MOŞNIŢA NOUĂ
Site-ul oficial al comunei Moșnița Nouă
Moșnița Nouă,
nr. 73, Timiș, 307285
+40 256 393503
+40 256 393494
+40 256 393529
office@mosnita.ro

Informații Generale

   Bine aţi venit
      pe pagina comunei Moşniţa Nouă!

CHESTIONAR privind opinia cetăţenilor referitoare la situaţia actuală şi de perspectivă a comunei Moşniţa Nouă

Pentru a cunoaşte punctul de vedere al cetăţenilor privind serviciile publice pe care le oferă administraţia publică locală şi perspectivele de dezvoltare, Primăria Comunei Moşniţa Nouă derulează o campanie de sondare a opiniei publice.
Scopul acestui chestionar este de a evalua situaţia curentă şi de a identifica aşteptările şi nemulţumirile cetăţenilor în acest sens, în vederea creşterii satisfacţiei acestora faţă de serviciile publice, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi implicării active în deciziile administraţiei publice locale, promovând astfel o bună administrare.
Chestionarul cuprinde trei secţiuni, cu întrebări care vă cer să marcaţi o căsuţă sau să completaţi cu informaţii în funcţie de opinia dumneavoastră.
Chestionarul este anonim iar răspunsurile dvs. vor fi folositoare pentru îndeplinirea scopului declarat.
Accesaţi chestionarul pentru cetăţeni
Accesaţi chestionarul pentru agenţi economici

Termenul pentru completarea chestionarului este 18 octombrie 2015, ora 24:00.

 La sesizarea Comunei Moşniţa Nouă, Curtea Constituţională a României a emis Decizia 485/2015 prin care a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 84 alin. (2) şi art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Curtea de Apel Timişoara - Secţia contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, precum şi de Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Moşniţa Nouă, prin primar.

 DEZBATERE PUBLICĂ PLAN URBANISTIC GENERAL - COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ
http://www.mosnitanoua.ro/pages/245/Plan-Urbanistic-General---PUG

 

   COMUNICAT PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE ÎN 2016

În şedinţa ordinară din data de 27 mai a.c., Consiliul local a aprobat, la propunerea primarului, menţinerea taxelor şi impozitelor locale pentru 2016 la nivelul acestui an.